Menu

Betingelser

Bilder, video og råfilm som lastes ned fra Visit Tromsø-Regions bildebank kan kun benyttes i markedsføring av Tromsø og tilhørende region som reisemål.

Bildene er i utgangspunktet kun tillatt for reiselivsrelaterte virksomheter, arrangører, presse og medlemmer i Visit Tromsø-Region. De kan ikke brukes til kommersielle formål, som for eksempel produkter for salg eller annonser. Bildene kan brukes i brosjyrer og andre publikasjoner som fremmer og/eller utvikler Tromsø som reisemål. 

Bildene må ikke beskjæres eller endres.

Unntak: Enkelte bilder i bildebanken har frie rettigheter – disse kan brukes til alle formål, og det er tillatt å redigere dem.

 

Kreditering

Alle bilder (uansett rettigheter) skal krediteres i henhold til det som er oppgitt på hvert enkelt bilde. Med kreditering menes en setning som for eksempel:
«Foto: Fotograf / Visit Tromsø».

Ansvar

Bestiller av bilder er ansvarlig for at bildene benyttes i henhold til utlånsbetingelsene. Bildene skal deretter slettes. Videre distribusjon av bilder og video fra bildebanken er ikke tillatt.

Brudd på utlånsbetingelsene vil medføre et straffegebyr på NOK 5000 per bilde som blir brukt, i tillegg til eventuelle honorar i henhold til den enkelte fotografs prisliste.

Kontakt

Kontakt Visit Tromsø-Region på telefon +47 776 10 000 eller e-post marked@visittromso.no dersom du er i tvil om din bruk av bilder er i tråd med betingelsene.